CIAS. IMPROVISADA & TEJIDO CONECTIVO

CIAS. IMPROVISADA & TEJIDO CONECTIVO

"KUSUZHI"

El desequilibri com a estat natural de l’ésser humà.

Una peça que parla de la companyia, de l’amistat, de com l’ésser humà troba l’equilibri propi amb l’ajuda dels altres. L’escena mostra la situació de dos homes tractant de gestionar la seua situació de desequilibri personal, tractant d’escapar de la soledat que els pertorba, rebent i
oferint suports per a no caure, agarres per a alçar-se i empenyiments per a projectar-se i continuar avançant.

Una proposta que explora nous llenguatges en la dansa incorporant el vocabulari de les arts marcials al treball de duo (partnering).

  HORARI:  19:30 h.

   LLOC:  Carrer Marqués de Campos

 TEMPS:  20 Minuts

 ENTRADA:  Gratuïta

Top