DANSANT A LA MARINA

DANSANT A LA MARINA, es el primer Festival de Dansa en Espais Urbans i no Convencionals a la ciutat de Dénia en el que participen companíes y artistes de la Comunitat Valenciana amb peces de curta duració.

Inspirat en el Festival de Dansa CIRCUITO BUCLES, i organitzat per la mateixa entitat, aquest festival te com a objectius la difusió i la promoció de la dansa i la creació de nous públics.

En aquest sentit i per a aconseguir-ho, volem afavorir el diàleg entre el ballarí i l’espectador i la millor manera de portar-ho endavant es traient la dansa al carrer i apropar-la a tot tipus de públics.

Per aquest motiu el festival utilitzarà espais urbans i no convencionals per a la dansa i ocuparà carrers i places articulant un circuit en diferents llocs de la ciutat, com ara, el Mercat Municipal, la Plaça de l’Ajuntament, Plaça del Consell i el Carrer Marqués de Campo.

Amb aquesta proposta volem també, apropar a tot el talent i a tot el potencial que la ciutat de Dénia i la comarca te actualment, i, que es molt, i fer una selecció del treball que les diferents companyies de la comunitat valenciana desenvolupen cada una en el seu àmbit i estil. Una oportunitat magnífica per a gaudir a “casa” de la millor dansa contemporània valenciana.

DANSANT A LA MARINA, es el primer Festival de Danza en Espacios Urbanos y no Convencionales en la ciudad de Denia en el que participan compañías y artistas de la Comunidad Valenciana con piezas de corta duración.

Inspirado en el Festival de Danza CIRCUITO BUCLES, y organizado por la misma entidad, este festival tiene como objetivos la difusión y la promoción de la danza y la creación de nuevos públicos.

En este sentido y para conseguirlo, queremos favorecer el diálogo entre el bailarín y el espectador y la mejor manera de traerlo adelante es sacando la danza a la calle y acercarla a todo tipo de público.

Por este motivo el festival utilizará espacios urbanos y no convencionales para la danza y ocupará calles y plazas articulando un circuito en diferentes lugares de la ciudad, como el Mercado Municipal, la Plaza del Ayuntamiento, Plaza del Consell y la Calle Marqués de Campo.

Con esta propuesta queremos también, acercar a todo el talento y a todo el potencial que la ciudad de Dénia y la comarca tiene actualmente, y una selección de diferentes compañías de la comunidad valenciana que desarrollan un estilo distinto.

Una oportunidad magnífica para disfrutar en “casa” de la mejor danza contemporáne valenciana.

Top